Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 60

Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.966.1.13,  намиращ се в сграда № 1 (партерен етаж в ЖСК „Сердика"), разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.966 по кадастрална карта на гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 54821/04.05.2017 г., чрез провеждане на публичен търг.

Файлове:

ROS-60.docx ROS-60.docx