Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 6

Относно:  Удължаване на срока за предявяване за плащане на Запис на заповед по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/036, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 година – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“.

Файлове:

ROS-6.docx ROS-6.docx