Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 58

Определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Община Ловеч и кметовете на кметства, както и средствата за работни заплати  и осигурителни вноски на кметските наместници.

Файлове:

ROS-58.docx ROS-58.docx