Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 51

Прекратяване на съсобственост между Община Ловеч и Елена Кирилова Драганова, Димитър Стойков Димитров и Петя Стойкова Вълчева, чрез продажба дела на общината, представляващ: ¼ идеална част от поземлен имот с идентификатор 43952.514.55 по кадастралната карта на гр. Ловеч, ведно с ¼ идеална част от попадащите в имота сгради, актуван с АЧОС № 55719/05.12.2019 г.

Файлове:

ROS-51.docx ROS-51.docx