Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 48

Допълване на списъците за индивидуално ползване на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от Решение № 947/28.02.2019 г. на Общински съвет – Ловеч.

Файлове:

ROS-48.docx ROS-48.docx