Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 46

Обявяване от публична в частна собственост на имоти общинска собственост и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на Агенция пътна инфраструктура - /АПИ/ на имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Радювене, Община Ловеч, за изграждане на обект на техническата инфраструктура АМ „Хемус“, участък от км. 103+150 до км.122+260 на територията на Община Ловеч.

Файлове:

ROS-46.docx ROS-46.docx