Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 44

Даване на съгласие за изменение на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за у.п.и. Х-2386 от кв. 212 по плана на кв. „Вароша“, гр. Ловеч, във връзка с изпълнение на изискването на чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Файлове:

ROS-44.docx ROS-44.docx