Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 40

Допълнение на решение № 7/12.12.2019 г. - Приложение № 1 относно предоставяне под наем на имоти – полски пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи на съответните ползватели в землището на с. Гостиня, община Ловеч, за стопанската 2019/2020 година.