Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 3

Създаване на временна комисия за подготовка и изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 -2023 година и избиране на нейния състав.

Файлове:

ROS-3.docx ROS-3.docx