Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 39

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост-ученически стол в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч.

Файлове:

ROS-39.docx ROS-39.docx