Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 34

Отчет за дейността на Общински съвет – Ловеч и неговите комисии за второто шестмесечие на 2019 година и Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 година.