Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 33

Кандидатстване с проектно предложение на Община Ловеч по - BGCULTURE-2.001 - Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 2 „Подробен достъп до изкуства и култура“ по програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година.

Файлове:

ROS-33.docx ROS-33.docx