Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 21

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, ученически стол и публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, автомат за търговия в ОУ „Васил Левски" град Ловеч.

Файлове:

ROS-21.docx ROS-21.docx