Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 17

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч  /приета с решение № 5/20.11.2015 г.; публикувана във в-к "Ловеч прес", бр. 92/30.11.2015 г.; в сила от 01.12.2015 г; изм. и доп. с решение № 202/12.07.2016 г. в сила от 28.07.2016 г.; изм. и доп. с решение № 211/28.07.2016 г. в сила от 15.08.2016 г.;изм. и доп. с решение № 274/24.11.2016 г. в сила от 15.12.2016 г.; изм. и доп. с решение № 450/26.06.2017 г., публ. на 13.07.2017 г. в сила от 13.07.2017 г.; изм. и доп. с решение № 568/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм. и доп. с решение № 721/26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от 10.05.2018 г; изм. с решение № 869/29.11.2018 г., публ. на 17.12.2018 г., в сила от 17.12.2018 г.; изм. и доп. с решение № 920/31.01.2019 г., публ. на 18.02.2019 г., в сила от 18.02.2019 г./

Файлове:

ROS-17.docx ROS-17.docx