Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 16

Наредба за изменение на Наредбата за управление на общинските пътища. (Наредбата е приета с решение № 213/18.12.2008 година, в сила от 15.01.2009 година; изм. и доп. с решение № 474/27.07.2017 г., публ. на 14.08.2017 г., в сила от 14.08.2017 г.)

Файлове:

ROS-16.docx ROS-16.docx