Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 15

Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, сортиране, претоварване, ползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Ловеч (Наредбата е приета с решение № 727 от 24.07.2014 г., публ. на 14.08.2014 г., в сила от 14.08.2014 г.; изм. и доп. с решение № 918/31.01.2019 г., публ. на 18.02.2019 г., в сила от 18.02.2019 г.)

Файлове:

ROS-15.docx ROS-15.docx