Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 152

Относно:  Съгласие за продажба на поземлен имот с проектен идентификатор 43952.504.534 с площ от 2 666 кв.м., който е част от поземлен имот с идентификатор 43952.504.530 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, собственост на „Ловеч Спорт 96“ АД, в което Община Ловеч е акционер.
 

Файлове:

ROS-152.docx ROS-152.docx