Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ-ЧАСТ І - ИМУЩЕСТВО И ЧАСТ ІІ - ИНТЕРЕСИ

Приложение № 2

към Заповед № 294/19.02.2018 г.

на кмета на Община Ловеч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Общински съвет – Ловеч

част І – Имущество и част ІІ - Интереси

№ по ред

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

 

Заемана публична длъжност

Декларация /файл/

1.

И-30/18.05.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

Кмет на кметство с. Йоглав

 

2.

И-31/01.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ВАНЯ СТОЯНОВА

Кмет на кметство с. Слатина

 

3.

И-32/01.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

НАДЕЖДА ПЕТКОВА

Кмет на кметство с. Горан

 

4.

И-33/01.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

КАЛИН КРЪСТЕВ

Кмет на кметство с. Баховица

 

5.

И-34/01.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

КРАСИМИРА БИНАКОВА

Кмет на кметство с. Чавдарци

 

6.

И-35/01.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ИВАНИЧКА СТАНЧЕВА

Кмет на кметство с. Къкрина

 

7.

И-36/04.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на кметство с. Славяни

 

8.

И-37/05.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

МАРИАНА ХИТОВА

Кмет на кметство с. Дойренци

 

9.

И-38/05.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ВАЛЕНТИНА ЦВЯТКОВА

Кмет на кметство с. Пресяка

 

10.

И-39/05.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

МИЛЯНКА ПЕТКОВА

Кмет на кметство с. Скобелево

 

11.

И-40/05.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ВЕНЦЕСЛАВ БАНЧЕВ

Кмет на кметство с. Радювене

 

12.

И-41/05.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ВИКТОРИЯ МАРИНОВА

Кмет на кметство с. Умаревци

 

13.

И-42/06.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ТИНКА ПУШКОВА

Кмет на кметство с. Горно Павликене

 

14.

И-43/06.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

МЛАДЕН ЦОНЕВ

Кмет на кметство с. Абланица

 

15.

И-44/06.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ПЛАМЕН ВЪРБАНОВСКИ

Кмет на кметство с. Лисец

 

16.

И-45/06.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ИБРАХИМ АБДИЕВ

Кмет на кметство с. Малиново

 

17.

И-46/07.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ИВАН ДИКОВ

Кмет на кметство с. Казачево

 

18.

И-47/08.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ЮЛИЯ НЕСТОРОВА

Кмет на кметство с. Смочан

 

19.

И-48/08.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ТОДОРКА СЛАВЧЕВА

Кмет на кметство с. Българене

 

20.

И-49/08.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

Управител на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД

 

21.

И-50/08.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ

Изпълнителен директор на „ЕКО“ АД, гр. Ловеч

 

22.

И-51/08.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ТОДОР ТОДОРОВ

Кмет на кметство с. Владиня

 

23.

И-52/08.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Кмет на кметство с. Александрово

 

24.

И-53/08.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ЛАЧО ЙОРДАНОВ

Кмет на кметство с. Хлевене

 

25.

И-54/08.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ВАЛЕРИЙ КОЛЕВ

Член на Съвета на директорите на „ЕКО“ АД, гр. Ловеч

 

26.

И-55/08.06.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ВЕНЦЕСЛАВ ТРИФОНОВ

Член на Съвета на директорите на „ЕКО“ АД, гр. Ловеч

 

27.

И-91/20.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ИВАНИЧКА ИВАНОВА

Кмет на кметство с. Баховица

виж

28.

И-92/22.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ИГНАТ ИГНЕВ

Кмет на кметство с. Радювене

виж

29.

И-93/09.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

БОРИСЛАВ ИВАНОВ

Кмет на кметство с. Лисец

виж

30.

И-94/10.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

МАРИАНА ХИТОВА

Кмет на кметство с. Дойренци

виж

31.

И-95/10.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ВАНЯ СТОЯНОВА

 Кмет на кметство с. Слатина

виж

32.

И-96/10.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ИБРАХИМ АБДИЕВ

Кмет на кметство с. Малиново

виж

33.

И-97/11.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Кмет на кметство с. Александрово

виж

34.

И-98/11.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 2

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на кметство с. Славяни

виж

35. И-131/09.04.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ИВАНИЧКА ИВАНОВА Кмет на кметство с. Баховица виж
36. И-132/24.04.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВАНЯ СТОЯНОВА  Кмет на кметство с. Слатина  виж
37. И-133/24.04.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ Управител на "Общински пазари-Ловеч" ЕООД виж
38. И-134/27.04.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ Изпълнителен директор на "ЕКО" ЕАД-Ловеч виж
39. И-135/28.04.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ПЕТКО ПЕТКОВ Кмет на кметство с .Славяни виж
40. И-136/08.05.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 МАРИАНА ХИТОВА Кмет на кметство с. Дойренци виж
41. И-137/08.05.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 БОРИСЛАВ ИВАНОВ Кмет на кметсво с. Лисец виж
42. И-138/08.05.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 КРАСИМИР КРЪСТЕВ Кмет на кметство с. Александрово виж
43. И-139/12.05.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВЕНЦЕСЛАВ ТРИФОНОВ Член на борда на директорите на "ЕКО" ЕАД-Ловеч виж
44. И-140/13.05.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ИБРАХИМ АБДИЕВ Кмет на кметство с. Малиново виж
45. И-141/13.05.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВАЛЕРИЙ КОЛЕВ Член на борда на директорите на "ЕКО" ЕАД - Ловеч виж
46. И-142/14.05.2020 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ИГНАТ ИГНЕВ Кмет на кметство с. Радювене виж
47. И-143/19.02.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ИВАНИЧКА ИВАНОВА Кмет на кметство с. Баховица виж
48. И-144/19.02.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 КРАСИМИР КРЪСТЕВ  Кмет на кметство с. Александрово виж
49. И-145/25.03.2021 г.  По чл. 35, ал. 1, т. 2 ИГНАТ ИГНЕВ Кмет на кметство с. Радювене виж
50. И-146/12.04.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВАНЯ СТОЯНОВА Кмет на кметство с. Слатина виж
51. И-147/20.04.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ Изп. директор на ЕКО -ЕАД, Ловеч виж
52. И-148/20.04.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВАЛЕРИЙ КОЛЕВ Член на съвета на директорите на ЕКО - ЕАД, Ловеч виж
53. И-149/26.04.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 БОРИСЛАВ ИВАНОВ Кмет на кметство с. Лисец виж
54. И-150/27.04.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 МАРИАНА ХИТОВА Кмет на кметство с. Дойренци виж
55. И-151/28.04.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВЕНЦЕСЛАВ ТРИФОНОВ Член на съвета на директорите на ЕКО-ЕАД, Ловеч виж
56. И-152/13.05.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ Управител на Общински пазари -Ловеч, ЕООД виж
57. И-153/14.05.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ИБРАХИМ АБДИЕВ Кмет на кметство с. Малиново виж
58. И-154/14.05.2021 г. По чл. 35, ал. 1, т. 2 ПЕТКО ПЕТКОВ  Кмет на кметство с. Славяни виж