Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

 

Приложение № 2

към Заповед № 294/19.02.2018 г. на кмета на Община Ловеч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

 на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Общински съвет – Ловеч

№ по ред

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

 

Заемана публична длъжност

Декларация /файл/

1.

Н-01/10.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч

виж

2.

Н-02/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ВАЛЕНТИНА ЦВЯТКОВА

Кмет на кметство с. Пресяка

виж

3.

Н-03/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

НАДЕЖДА ПЕТКОВА

Кмет на кметство с. Горан

виж

4.

Н-04/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

Кмет на кметство с. Йоглав

виж

5.

Н-05/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ИВАНИЧКА СТАНЧЕВА

Кмет на кметство с. Къкрина

виж

6.

Н-06/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ВАНЯ СТОЯНОВА

Кмет на кметство с. Слатина

виж

7.

Н-07/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

МИЛЯНКА ПЕТКОВА

Кмет на кметство с. Скобелево

виж

8.

Н-08/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ИВАН ДИКОВ

Кмет на кметство с. Казачево

виж

9.

Н-09/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ВЕНЦЕСЛАВ БАНЧЕВ

Кмет на кметство с. Радювене

виж

10.

Н-10/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ЛАЧО ЙОРДАНОВ

Кмет на кметство с. Хлевене

виж

11.

Н-11/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ТИНКА ПУШКОВА

Кмет на кметство

с. Горно Павликене

виж

12.

Н-12/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ТОДОРКА СЛАВЧЕВА

Кмет на кметство с. Българене

виж

13.

Н-13/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ПЛАМЕН ВЪРБАНОВСКИ

Кмет на кметство с. Лисец

виж

14.

Н-14/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на кметство с. Славяни

виж

15.

Н-15/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

МЛАДЕН ЦОНЕВ

Кмет на кметство с. Абланица

виж

16.

Н-16/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ЮЛИЯ НЕСТОРОВА

Кмет на кметство с. Смочан

виж

17.

Н-17/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

МАРИАНА ХИТОВА

Кмет на кметство с. Дойренци

виж

18.

Н-18/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ВИКТОРИЯ МАРИНОВА

Кмет на кметство с. Умаревци

виж

19.

Н-19/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

КРАСИМИРА БИНАКОВА

Кмет на кметство с. Чавдарци

виж

20.

Н-20/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

КАЛИН КРЪСТЕВ

Кмет на кметство с. Баховица

виж

21.

Н-21/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ИБРАХИМ АБДИЕВ

Кмет на кметство с. Малиново

виж

22.

Н-22/13.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ТОДОР ТОДОРОВ

Кмет на кметство с. Владиня

виж

23.

Н-23/16.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

МАРИЕТА ЦАНКОВА

общински съветник

виж

24.

Н-25/27.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Кмет на кметство

с. Александрово

виж

25.

Н-26/27.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ

Изпълнителен Директор на  „ЕКО“ АД, гр. Ловеч

виж

26.

Н-27/27.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ВЕНЦЕСЛАВ ТРИФОНОВ

Член на Съвета на директорите на„ЕКО“ АД, гр. Ловеч

виж

27.

Н-28/27.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ВАЛЕРИЙ КОЛЕВ

Член на Съвета на директорите на„ЕКО“ АД, гр. Ловеч

виж

28.

Н-29/27.04.2018 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

Управител на „Общински пазари-Ловеч“ ЕООД

виж

29.

Н-82/15.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ИГНАТ ИГНЕВ

Кмет на кметство с. Радювене

виж

30.

Н-83/15.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

МАРИАНА ХИТОВА

Кмет на кметство с. Дойренци

виж

31.

Н-84/15.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ВАНЯ СТОЯНОВА

Кмет на кметство с. Слатина

виж

32.

Н-85/15.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ИВАНИЧКА ИВАНОВА

Кмет на кметство с. Баховица

виж

33.

Н-86/15.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

БОРИСЛАВ ИВАНОВ

Кмет на кметство с. Лисец

виж

34.

Н-87/15.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Кмет на кметство с. Александрово

виж

35.

Н-88/15.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ИБРАХИМ АБДИЕВ

Кмет на кметство с. Малиново

виж

36.

Н-89/15.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч

виж

37.

Н-90/15.11.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на кметство с. Славяни

виж

38.

Н-99/20.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

МАРИАН ВАСИЛЕВ

Общински съветник

виж

39.

Н-100/23.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ПЕТКО ПЕТКОВ

Общински съветник

виж

40.

Н-101/23.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ЕРТАН ХАСАН

Общински съветник

виж

41.

Н-102/23.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

МЛАДЕН БЛИЗНАКОВ

Общински съветник

виж

42.

Н-103/23.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ДЕТЕЛИНА СОТИРОВА

Общински съветник

виж

43.

Н-104/23.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ПЕТЪР ЦОЛОВ

Председател на Общински съвет-Ловеч

виж

44.

Н-105/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ИВАН НИКОЛОВ

Общински съветник

виж

45.

Н-106/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ГЕОРГИ МИТЕВ

Общински съветник

виж

46.

Н-107/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ГЕОРГИ КАРАМИШЕВ

Общински съветник

виж

47.

Н-108/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

Общински съветник

виж

48.

Н-109/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ПЕНКО МИХАЙЛОВ

Общински съветник

виж

49.

Н-110/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

АНГЕЛ ЗАИМОВ

Общински съветник

виж

50.

Н-111/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ДОРОТЕЯ ЦАНКОВА

Общински съветник

виж

51.

Н-112/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

КИРИЛ ГУМНЕРОВ

Общински съветник

виж

52.

Н-113/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

РАДОСЛАВ ХИТОВ

Общински съветник

виж

53.

Н-114/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

НЕЛИ ЧИТИНОВА

Общински съветник

виж

54.

Н-115/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

КАЛИН КРЪСТЕВ

Общински съветник

виж

55.

Н-116/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ВИКТОР СТОЙЧЕВ

Общински съветник

виж

56.

Н-117/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ИВАНИЧКА КАМЕНОВА

Общински съветник

виж

57.

Н-118/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ВАЛЕНТИНА МИТЕВА

Общински съветник

виж

58.

Н-119/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ

Общински съветник

виж

59.

Н-120/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

Общински съветник

виж

60.

Н-121/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ТЕОДОР АРСОВ

Общински съветник

виж

61.

Н-122/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

РОСИЦА МАРИНОВА

Общински съветник

виж

62.

Н-123/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

МАРИЯ СЪЕВА

Общински съветник

виж

63.

Н-124/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ИВАН МИНКОВ

Общински съветник

виж

64.

Н-125/27.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

АНТОН ДОЛАПЧИЕВ

Общински съветник

виж

65.

Н-126/27.12.2019 Г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения

№1, №2, № 3

ЦОЛО ХРИСТОВ

Общински съветник

виж

66.

Н-127/30.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ЮНАЛ МЪСТЪНОВ

Общински съветник

виж

67.

Н-128/30.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ИРИНА МИТЕВА

Общински съветник

виж

68.

Н-129/30.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

НИКОЛАЙ ДЖАЧКОВ

Общински съветник

виж

69.

Н-130/30.12.2019 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

Общински съветник

виж

70. Н-155/27.01.2022 г.

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

ТИХОМИР МАТЕЕВ Общински съветник  виж
71.   Н-156/27.01.2022

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложения №1 и №2

МОНИКА ТОНКОВА-ГЕНЧЕВА Общински съветник  виж
72. Н-160/31.03.2022

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложение № 1 и № 2

ДАНИЕЛА ГАНЧЕВА Общински съветник виж
73. Н-177/04.05.2023

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложение № 1 и № 2

ДИМИТЪР ГОРОВ  Общински съветник виж
74. Н-184/27.07.2023

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложение № 1 и № 2

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА Кмет на с. Славяни виж
75. Н-185/07.08.2023

По чл. 35, ал. 1, т. 1

Приложение № 1 и № 2

ТАТЯНА ТОДОРОВА Общински съветник виж