Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

КОМИСИЯ ПО ЗПКОНПИ

Постоянна комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси.

Председател:  Детелина Сотирова

Зам.-председател: Антон Долапчиев

Членове:

Анатолий Иванов

Ангел Заимов

Тихомир Матеев

Доротея Цанкова

Младен Близнаков

Петър Цолов

Росица Маринова 

Теодор Арсов