Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Регистър по ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

  Приложение № 2 към Заповед № 294/19.02.2018 г. на кмета на Община Ловеч ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото…

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ-ЧАСТ І - ИМУЩЕСТВО И ЧАСТ ІІ - ИНТЕРЕСИ

Приложение № 2 към Заповед № 294/19.02.2018 г. на кмета на Община Ловеч ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР  на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество…