Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Петър Цолов Николов

Петър Цолов Николов – председател

 

Дата на раждане: 25.04.1960 г.

Образование: висше

Професия: Юрист

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: мандат 1995-1999 г.

Тел. за контакти: 0884704404

E-mail: p.colov@mail.bg

Участие в комисии: Наблюдателна комисия - председател