Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПЕТЪР ЦОЛОВ НИКОЛОВ

Дата на раждане: 25.04.1960 г.

Образование: висше

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ

Участие в предишен ОбС: мандат 2015-2019 г. - председател

Участие в комисии: комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси - член; комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика - член

 

Председател на Общински съвет-Ловеч мандат 2019-2023