Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Правилници и програми

Правилник за дейностите по следприватизационен контрол на Община Ловеч. Приет с решение № 153/29.07.2004 г. Отменен с § 6 на Правилник за организацията и управлението на ОФПИСК)

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Ловеч 2013-2015 година

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Ловеч 2013-2022

Етичен кодекс на общинския съветник в Общински съвет -Ловеч. Приет с решение № 260/29.11.2004 г.