Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЗАСЕДАНИЯ НА ПК ПО БФЕ И ПК ПО ПНВЖКОРБДКИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 6 ФЕВРУАРИ 2023 Г.

Дата: четвъртък, 02 февруари 2023