Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СДДПЗ НА 13.03.2023 Г. ОТ 16,30 ЧАСА

Дата: понеделник, 13 март 2023