Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Ловеч върху общинската част от капитала на търговските дружества.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

/Наредбата е приета с решение № 194/13.03.1997 г.; потвърдена с решение № 446/30.07.1998 г.; Изменена и допълнена с решения № 292/30.01.2001 г., решение № 321/27.02.2001 г. и решение № 58/18.03.2004 година.; Изменена и допълнена с решение № 196/28.09.2004 г.; Изменена и допълнена с решение № 364/24.03.2005 г.; Изменена и допълнена с решение № 495/13.09.2005 година; изменена и допълнена с решение № 1082/26.07.2007 г., изм. и доп. публикувани на.16.08.2007 г.., в сила от 20.08.2007 г.; изм. и доп., решение № 730/28.04.2011 г., публикувано на 16.05.2011 г., в сила от 16.05.2011 година; изм., решение № 54/13.03.2012 г.,  в сила от 13.03.2012 г; публикувано на 9.04.2012 г.; изм., решение № 94/24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., публ. на 17.05.2012 г.; изм. и доп.; решение № 164/31.07.2012 г., публ. на 09.08.2012; изм. решение № 927/30.04.2015 г., в  сила от 22.05.2015г.; изм. и доп. с решение № 779/26.07.2018 г., публ. на 09.08.2018 г., в сила от 09.08.2018 г; отм. с решение № 278/28.01.2021 г../

 

 

Файлове:

nurupsvochktd.doc nurupsvochktd.doc