Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

(Наредбата е приета с решение № 170/30.10.2008 г. на Общински съвет – Ловеч, публикувана 17.11.2008 г., в сила от 20.11.2008 година; доп., решение № 226/29.01.2009 г., в сила от 09.02.2009 година; доп., решение № 520/27.05.2010 г., публ. на 10.06.2010 г., в сила от 10.06.2010 г.; доп., решение № 629/25.11.2010 г., публ. на 23.12.2010 г., в сила от 27.12.2010 г.; изм. и доп., решение № 748/25.05.2011 г., в сила от 09.06.2011 г.; изм., решение № 112/22.05.2012 г., публ. на 11.06.2012 г., в сила от 11.06.2012 г.; изм.,  решение № 653/24.04.2014 г., в сила от 02.06.2014 г.; изм. и доп., решение № 687/26.06.2014 г., в сила от 21.07.2014 г.; изм., решение № 926/30.04.2015 г., публ. на 18.05.2015 г., в сила от 18.05.2015 г., изм. и доп. с решение № 368/29.03.2017 г., в сила от 20.04.2017 г., публ. на 20.04.2017 г.; изм. с решение № 569/25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от 13.11.2017 г.; изм.  с решение № 690/29.03.2018 г., публ.  на 12.04.2018 г., в сила от 12.04.2018 г.; отменена с решение № 720/26.04.2018 г., в сила от 10.05.2018 г.)

Файлове:

НРПУРОИОЛ.doc НРПУРОИОЛ.doc