Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Наредба за дейността на религиозните общности на територията на Община Ловеч

Наредба за дейността на религиозните общности на територията на Община Ловеч (Приета с решение № 578/25.03.1999 г.; изменена с решение № 361/03.05.2001 г.; отменена с решение № 1028/27.06.2019 г., публ. на 15.07.2019 г., в сила от 15.07.2019 г.).

Файлове:

NDROTOL.doc NDROTOL.doc