Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ЖАЛБИ ОТ ГРАЖДАНИ СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 246/26.11.2020 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ

Образувани адм. дела № 521/2020 г. и № 524/2020 г. на Административен съд-Ловеч. През 2021 г. същите са обединени в адм.дело № 521/2020 г.