Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Жалба до Административен съд-Ловеч от Нели Митева – временно изпълняващ длъжността Областен управител на област Ловеч, съгласно решение на МС № 181/04.03.2021 г. срещу чл. 51, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цен

Образувано е АД № 80/2021 г. С определение № 232/01.04.2021 г. Административен съд-Ловеч оставя без уважение искане на временно изпълняващ длъжността Областен управител на област Ловеч за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на чл. 51, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. С разпореждане от 09.08.2021 г. Административен съд-Ловеч оставя без движение жалбата.