Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Списък оспорени, спрени, отменени и потвърдени актове на Общински съвет Ловеч

Относно:  Списък на оспорени, спрени, отменени или потвърдени актове на Общински съвет - Ловеч (актуализация към 27.02.2015 г.)