Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 837/28.09.2018 г. на Общински съвет-Ловеч, върнато за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч с писмо с вх.№ ОС-861/11.10.2018 г.

Решение № 837/28.09.2018 г.  на Общински съвет-Ловеч, върнато за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч с писмо с вх.№ ОС-861/11.10.2018 г.