Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 832/13.09.2018 г. на Общински съвет-Ловеч, обявено за нищожно с решение № 106/03.07.2019 г. на ЛАС.

Решение № 832/13.09.2018 г. на Общински съвет-Ловеч, обявено за нищожно с решение № 106/03.07.2019 г. на ЛАС.