Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 825/23.08.2018 г. върнато за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч с писмо с вх.№ ОС-791/05.09.2018 г.

Решение № 825/23.08.2018 г. върнато за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч с писмо с вх.№ ОС-791/05.09.2018 г. , същото е обжалвано чрез председателя на Общински съвет-Ловеч пред Административен съд -Ловеч с жалба с вх. № 2677/21.09.2018 г. на ЛАС.