Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 778/26.07.2018 г. на Общински съвет-Ловеч, върнато за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч с предложение с вх. № 0С-613/09.08.2018 г.

Решение № 778/26.07.2018 г. на Общински съвет-Ловеч, върнато за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч с предложение с вх. № 0С-613/09.08.2018 г., същото е отменено от Общински съвет-Ловеч с решение № 817/23.08.2018 г.