Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

РЕШЕНИЕ № 608/21.04.2022 г., ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 621/03.05.2022 г., ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Решение № 608/21.04.2022 г., допълнено с Решение № 621/03.05.2022 г. върнати за ново обсъждане със Заповед № РД-07-78/05.05.2022 г. от Областен управител на област Ловеч. Решение № 608/21.04.2022 г. изменено с решение № 622/16.05.2022 г. Решение № 621/03.05.2022 г. отменено с решение № 622/16.05.2022 г.