Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

РЕШЕНИЕ № 59/15.05.2017 г. НА ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В СИЛА ОТ 02.06.2017 Г. ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 321/22.12.2016 Г. И РЕШЕНИЕ № 291/24.11.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ.

РЕШЕНИЕ № 59/15.05.2017 г. НА ЛОВЕШКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В СИЛА ОТ 02.06.2017 Г. ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 321/22.12.2016 Г. И РЕШЕНИЕ № 291/24.11.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ.