Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 513/25.11.2021 г. върнато за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч

Обжалвано пред Административен съд от кмета на Община Ловеч.Образувано е АД № 6/2022 г. Насрочено е дело за 13.06.2022 г. С Определение № 822/29.09.2022 г. Административен съд-Ловеч отменя протоколното определение, с което е даден ход на делото по същество в проведеното публично съдебно заседание на 13.06.2022 г. Подадена е частна жалба с вх. № 3340/2022 г. от кмета на Община Ловеч срещу Определение № 822/29.09.2022 г. Решение № 513/25.11.2021 г. отменено с решение № 121/24.10.2023 г. на Административен съд-Ловеч.