Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 480/30.09.2021 г. върнато за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч

Обжалвано пред Административен съд от кмета на Община Ловеч. Образувано АД № 391/2021 г. С решение № 3/11.01.2022 г. Административен съд-Ловеч отменя като незаконосъобразно решението.