Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 475/30.09.2021 г. върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Ловеч

Същото е потвърдено с решение № 494/28.10.2021 г. Обжалвано пред Административен съд от Областен управител на област Ловеч.С Определение № 338/13.04.2022 г. на Административен съд-Ловеч съдът оставя без разглеждане жалбата и прекратява производството по АД № 411/2021 г.