Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 469/14.09.2021 г. върнато за ново обсъждане от кмета на Община Ловеч

Обжалвано пред Административен съд от кмета на Община Ловеч. Образувано АД 362/2021 г. С решение № 141/03.11.2021 г. Административен съд отменя т. 2 от решението.