Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 434/29.07.2021 г. върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Ловеч

Същото е отменено с решение № 447/25.08.2021 г.