Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 414/24.06.2021 г. върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Ловеч.

Същото е изменено с решение 416/12.07.2021 г.