Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 291/24.11.2016 г. върнато за ново обсъждане в Общински съвет-Ловеч със заповед на Областен управител на област Ловеч № РД-07-175/07.12.2016 г.

Решение № 291/24.11.2016 г. върнато за ново обсъждане в Общински съвет-Ловеч със заповед на Областен управител на област Ловеч № РД-07-175/07.12.2016 г.

Файлове:

РД-07-175.pdf РД-07-175.pdf