Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

РЕШЕНИЕ № 168/30.07.2020 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЛОВЕЧ, ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Изменено с решение № 194/27.08.2020 година. Обжалвано пред Административен съд-Ловеч и образувано дело № 388/2020 г. С решение № 468/16.07.2021 г. съдът оставя без разглеждане жалбата на кмета на общината. Решението на съда е обжалвано пред ВАС. Определение № 468/16.07.2021 г. по адм.дело № 388/2020 г. по описа на Административен съд-Ловеч е потвърдено с определение на ВАС и е влязло в сила на 13.01.2022 г.