Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 115/31.03.2016 г. върнато за ново обсъждане със Заповед № РД-07-73/15.04.2016 г. на Областен управител.

Относно:  Решение № 115/31.03.2016 г. върнато за ново обсъждане със Заповед № РД-07-73/15.04.2016 г. на Областен управител на Област Ловеч.

Файлове:

rd077316+-+ROS115.pdf rd077316+-+ROS115.pdf