Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

РЕШЕНИЕ 1081/29.08.2019 Г. Е ОБЖАЛВАНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ. ОБРАЗУВАНО Е АДМ. ДЕЛО № 464/2019 Г., КОЕТО С ПРОТОКОЛ № 1124/20.12.2019 Г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА.