Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Решение № 106/31.03.2016 г. върнато за ново обсъждане със Заповед № РД-07-74/15.04.2016 г. на Областен управител.

Относно:  Решение № 106/31.03.2016 г. върнато за ново обсъждане със Заповед № РД-07-74/15.04.2016 г. на Областен управител на Област Ловеч.

Файлове:

rd077416+-ROS106.pdf rd077416+-ROS106.pdf