Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

Протест от Светла Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура срещу разпоредбите на чл. 22а, чл. 47, ал. 1, изр. 1, чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 6, чл. 52, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, чл. 59, ал. 1, т. 4 и чл. 71, ал. 2 от Наредбата за местните данъци в Общин

По протеста Административен съд-Ловеч е образувал адм. дело № 140/2020 г. С решение № 90/16.06.2021 г. Административен съд-Ловеч отменя чл. 48, ал. 2 и ал. 6; чл. 52, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за местните данъци в Община Ловеч. Решението е обжалвано пред Върховния административен съд чрез Административен съд-Ловеч с касационна жалба от 30.06.2021 г. Насрочено дело за 06.04.2022 г. Решение № 90/16.06.2021 г. е потвърдено с Решение на ВАС и е влязло в законна сила на 21.04.2022 г.