Общински съвет Ловеч / Република България

Деловодство
общински съвет:

068/ 688 266
os@lovech.bg

Общински съвет

Ловеч

ПРОТЕСТ ОТ СВЕТЛА ИВАНОВА – ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СРЕЩУ ЧЛ. 18 ОТ НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

По протеста Административен съд-Ловеч е образувал адм. дело № 202/18.06.2021 г. С Определение № 764 от 18.11.2021 г. Административен съд-Ловеч оставя без разглеждане протеста.